Kimesi

Mediumskap, klarsyn, massasje og healing

Hvordan se auraen

Denne øvelsen vil hjelpe deg med å trene opp øynene dine slik at du kan se Auraen til andre mennesker, dyr og planter.


Aura er noe vi alle har, et energisk felt som omgir oss. I dette feltet ligger din historie. Alt du har tenkt, gjort, følt, ikke gjort og ikke tenkt. Det er her klarsynte ofte henter informasjonen når de gir en klarsynt lesning.


Øvelsen er ikke vanskelig, og du kan gjøre dene alene eller sammen med venn.

Hvis du skal gjøre denne øvelsen sammen med venn, så finn dere et sted der dere kan være uforstyrret. Sett dere ned foran hverandre, gjerne i et rom hvor du kan dempe belsyningen og hvor veggen din venn sitter er i en nøytral farge, gjerne hvit eller en lys farge.


Be din venn lukke øynene og puste normalt.


Se på din venn, slapp av i øynene og fest blikket på ansiktet til den du jobber sammen med. Pust normalt og prøv å slapp av.


Etter en liten stund vil du begynne å se et lys rundt vennen din. dette lyset er det første laget i auraen. Veldig ofte vil det ikke være mye farger i begynnelsen, men jo mer du øver, jo bedre vil du se energifeltet.


Når du har prøvd deg frem, så kan dere jo bytte plass slik at vennen din kan prøve å se din aura.


Hvis du skal gjøre dette alene, så finn deg et speil. Følg instruksjonene over, men se på deg selv i speilet.


Husk å ha tålmodighet, går det ikke første gangen så prøv igjen.