Kimesi

Mediumskap, klarsyn, massasje og healing

Mediumskap

Mediumskap er kommunikasjon med åndeverden, våre nære og kjære som har gått over til den andre siden. Mediumskap gir oss bevis på at vi aldri dør og at vi fortsetter og utvikle oss selv etter at den fysiske kroppen dør.


Døden kan for mange være skremmende. Det å miste noen man er glad i kan for mange være deres verste mareritt. Dette er selvfølgelig forståelig.

Døden er også gjerne et tema vi unngår å snakke om. Det er noe veldig mange ikke ønsker å forholde seg til. Selv om død rammer oss alle i løpet av livet så er det like vanskelig hver gang. Om det er en nær venn eller et familiemedlem som går bort, eller et kjæledyr, så er det en sorgprosess man går igjennom. Dette er dessverre en del av livet.


Det mediumskap kan gjøre er å gi mennesker en mulighet, et lite vindu, hvor det er mulig å kunne få møte sine kjære igjen. Mediumet kan ikke bringe de døde tilbake til livet, men det kan gi et vindu av kommunikasjon med dem.


Et medium er ikke noe annet enn en tolk, en oversetter mellom vår verden og den usynlige verden.

Du har kanskje sett medium på TV, på seanser eller kanskje du har opplevd å møte et medium for en sitting?

Mediumskap kan gi oss en trøst, klarhet og hjelp igjennom sorgprosessen som følger av å miste noen som er kjær.


Alt mediumskap skal være healing, med andre ord det skal være en oppløftende opplevelse å besøke et medium, eller gå på en storseanse å se et medium. Det betyr ikke at mediumet skal unngå å videreformidle trist informasjon, men mediumet står til ansvar for fremlegge denne informasjon på en slik måte at den ikke skader klienten.


Under en seanse med et medium, så skal mediumet overlevere bevis og budksap fra den avdøde til mottageren. Disse bevisene kan være forskjellig informasjon som hjelper deg med å forstå hvem av dine nære og kjære som snakker med deg gjennom mediumet. Disse bevisene er viktig under en konsultasjon med et medium. Det er disse bevisene som hjelper deg som mottager til å forstå hvem som er kommet nær.


Mediumet kan ikke styre informasjonen det blir gitt, eller hvem fra åndeverden som kommer nær. Det kan bare levere den informasjonen det mottar.


Mediumskapet er ofte delt inn i tre forskjellige kategorier. Det vil være mentalt mediumskap, transemediumskap og fysisk mediumskap.


Mentalt mediumskap er det du ser demonstrert på tv, på en storseanse eller når du oppsøker et medium. Mentalt mediumskap er evnen mediumet har til å fornemme åndeverden. Det er når mediumet forteller deg som mottager hvilke inntrykk det får fra åndeverden. Mediumet er våkent og tilstede under prosessen.


Ved transemediumskap vil mediumet sette seg selv til side og la åndeverden snakke gjennom det. Ofte vil det være mediumets guider som formidler filosofi, healing eller annen informasjon gjennom mediumet. Mediumet vil ikke være våkent under en slik seanse. Mediumet husker sjeldent hva som har blitt sagt eller hva som har skjedd.


Fysisk mediumskap er et sjeldent mediumskap. Fysisk mediumskap finner sted under strenge forhold og fenomenene som kan oppleves er mange og forskjellig. Ved fysisk mediumskap skal alle i rommet, uavhengig om de er klarsynte eller medium selv. Alle skal kunne se, høre eller oppleve fenomenet som åndeverden produserer sammen med mediumet. Under en seanse med fysisk mediumskap vil åndeverden trekke ut en substans som heter ektoplasma fra mediumet. Denne ektoplasmaen brukes til å manifestere åndene som kommer igjennom på en fysisk måte. De kan matrialisere seg, snakke eller vise seg slik som de var når de levde.